Onderhoudsbeurt Gloeilampplantsoen

Datum: 18 augustus 2019
In mei 2019 kocht het ontwikkelteam van Strijp T het Gloeilampplantsoen. Dit om de 'voortuin' te kunnen realiseren die ze altijd al voor ogen had voor hun ontwikkelgebied in Strijp. Voordat het team samen met andere partijen plannen gaat maken over de toekomst van het Gloeilampplantsoen krijgt het terrein eerst een nodige onderhoudsbeurt. In een eerste kennismakingsgesprek met de nieuwe eigenaar hebben we deze onderhoudsmaatregelen met elkaar afgestemd.

 

 

Eerst opruimen
Om te zorgen dat het Gloeilampplantsoen er weer veilig en vriendelijk bij komt te liggen starten de onderhoudswerkzaamheden binnenkort al. Op deze manier geeft de nieuwe eigenaar zichzelf en partners zoals Trefpunt Groen Eindhoven tijd om te komen tot een mooi en goed plan voor de toekomst.
De maatregelen zijn ondere andere:
Verwijderen van dood hout uit bomen en snoeien/voorbereiden van bomen die solitair komen te staan voor veiligheid en stabiliteit.
Weghalen van ongewenste planten zoals Japanse Duizendknoop en Amerikaanse Vogelkers die andere soorten verdringen.
Verwijderen van zwerf- en bouwafval.
Glad maken van onnatuurlijke hopen zand en groenafval door roering grond.
Oude paden in houtsnippers terugbrengen.
De onderhoudswerkzaamheden starten in de week van 26 augustus.


Planvorming
In een latere fase gaat het ontwikkelteam van Strijp T samen met partijen (waaronder het Trefpunt) nadenken over de toekomstige invulling van het park. Hoe de planvorming georganiseerd wordt en wanneer dit plaatsvindt weet de nieuwe eigenaar nog niet. Wij betrekken, uiteraard volgens onze 'beginspraak', experts en belanghebbenden uit aangesloten groepen, zoals de 'Vrienden van het Gloeilampplantsoen'.
Samen hopen we straks een welkome bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een klimaatbestendig, biodivers en beleefbaar en groen Gloeilampplantsoen!

 

Het Gloeilampplantsoen half augustus 2019. Bea Straver

 

bron.

Terug