“VOOR DE VERBINDING VAN INNOVATIE”: STICHTING INNOVATION DISTRICT STRIJP-T WIL INNOVATIE IN DE MAAKINDUSTRIE VERSTERKEN

Posted by Redactie IO Eindhoven | mei 15, 2019 | 

 

"Voor de verbinding van innovatie": Stichting Innovation District Strijp-T wil innovatie in de maakindustrie versterken
bestuur innovation district Strijp-T © Geva / Strijp-T  initiatiefnemers Ad van Berlo (VanBerlo) – Voorzitter, Bernard Gosselink (CTOUCH) – Penningmeester, Ton van de Kerkhof (Brainport Development) – Secretaris, Boudie Hoogedeure (Geva vastgoed) – Bestuurslid, Ernst-Jan Louwers (Louwers IP|Technology Advocaten) – Bestuurslid, Laura Conradi (Never Ever Blue) – Bestuurslid, Remco Mulder (Bureau Franken) – Bestuurslid.

 

"Door de tientallen op Strijp-T gevestigde bedrijven en organisaties met elkaar te verbinden, kan de innovatie in de Eindhovense maakindustrie verder versterkt worden." Om die ambitie concreet vorm te geven is de Stichting Innovation District Strijp-T opgericht. VanBerlo-oprichter Ad van Berlo is voorzitter van het eerste bestuur.

"De nieuwe stichting gaat actief organisaties en de mensen die er werken met elkaar verbinden om zo het innovatieklimaat te versterken", zegt Ad van Berlo. "Strijp-T is niet voor niets het gebied in Eindhoven waar traditie en innovatie samenkomen en ideeën tot leven worden gewekt. Experimenteren, vernieuwen en versnellen, het zit in het DNA van Strijp-T en dat is ook de reden dat de kans op succesvolle innovaties hier extra groot is."

Strijp-T is oud en nieuw bij elkaar, zeggen de initiatiefnemers. Philips heeft er zijn grootse successen behaald en spin-offs zoals NXP en ASML zijn hier ontstaan. Met van oudsher een sterke basis in de hightech maakindustrie is Strijp-T in zekere zin de bakermat van de Brainportregio. Het is de plek waar cd en dvd ontstonden, maar nog altijd nieuwe technologieën worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door bedrijven als VanBerlo, Additive Industries, CTOUCH, Amber en Thermo Fisher Scientific. Ook Fontys ICT is er gevestigd en Brainport Development neemt er binnenkort zijn intrek.

 

"Strijp-T is niet voor niets het gebied in Eindhoven waar traditie en innovatie samenkomen en ideeën tot leven worden gewekt."

 

Doel van de nieuwe stichting is via onderlinge verbinding innovatie nog meer kans te geven. Mede-initiatiefnemer Ad van Berlo legt uit hoe dat werkt: "Alleen door de organisaties en de mensen die hier op Strijp-T werken met elkaar te verbinden, kunnen de verschillende bedrijven een 'community van gelijkgestemden' gaan vormen die is gericht op open innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar juist door een gedeelde visie nog meer kunnen inspireren. De kruisbestuiving die daaruit voortvloeit zorgt er vervolgens voor dat het ecosysteem verder versterkt kan worden."

Ad van Berlo had tien jaar geleden al zijn oog laten vallen op de monumentale energiecentrale op Strijp-T. Voor hem was het de ideale plek om zijn bedrijf – dat inmiddels geleid wordt doort Thomas Paulen – verder te kunnen laten groeien. Het duurde veel langer dan hij destijds dacht, maar in september 2017 kon hij eindelijk de officiële opening van het pand vieren. Vervolgens is het snel gegaan met het door Geva Vastgoed ontwikkelde Strijp-T. De energiecentrale (inmiddels omgedoopt tot Innovation Powerhouse) is volledig verhuurd en hetzelfde geldt voor de daarachter gelegen gebouwen met iconische namen als TQ, TAQ en TAB. Intussen wordt er al weer hard getimmerd aan het Glaslaboratorium, ofwel de proeffabriek TY, van zichzelf al experimenteel in zijn vormgeving.

De eerste resultaten van de stichting zijn de bouw van een open communicatieplatform en enkele events op het terrein zelf om de huurders met elkaar in contact te brengen. Het moet uiteindelijk leiden tot een meer vanzelfsprekend onderling contact, ook als daar geen concrete directe aanleiding voor is. "Omdat de grote uitdagingen van de toekomst niet kunnen worden opgelost met hedendaagse methoden, word je op Strijp-T uitgedaagd anders te denken, te experimenten en op die manier tot nieuwe vindingen te komen."

Precies dat is volgens Van Berlo ook de reden waarom Strijp-T zowel onderwijsinstellingen als bedrijven huisvest. "Diversiteit in het aanbod is van cruciaal belang en met name het onderwijs kan daarin verbindend zijn. We weten inmiddels allemaal hoe belangrijk een leven lang leren is."

 

Bron.

Terug